banner banner banner banner banner

Algemene LedenVergadering 2020


Dit jaar hebben de tweedaagse in Vlaanderen en de studiedag in Nederland dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Twee momenten waar we met veel mensen uit de freinetbeweging bij elkaar komen, inspiratie vinden, kennis delen en weer enthousiast naar hun scholen teruggaan.De afgelopen jaren werd de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor freinetpedagogie aansluitend op de studiedag in Nederland gehouden. Door de corona-maatregelen konden we dus ook voor de ALV niet op deze wijze bij elkaar komen.

Op woensdag  18 november 2020 heeft het bestuur samen met een 5-tal leden van 15.00-16.30 uur online vergaderd. Ondanks de beperkte opkomst vonden de aanwezigen het een goede vergadering, waarbij het online vergaderen voor de geagendeerde formele inhouden als een goede en effectieve vorm werd beleefd.

Agenda en de stukken
Hieronder de agenda en de stukken voor de ALV. van 2020