banner banner banner banner banner

Algemene LedenVergadering 2021 op 23 augustus op freinetschool De Vlieger te Gent en online


De tweedaagse in Vlaanderen gaat door op 23-24 augustus! Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om een grote groep leden weer te kunnen ontmoeten en organiseert daarom de Algemene Ledenvergadering van de Vvfp op 23 augustus na afloop van het dagprogramma van het Freinetcongres in Gent. Het zal een hybride-vergadering worden; zowel een 'live-'(op freinetschool De Vlieger) alswel een 'online-' vergadering voor leden, die niet naar Gent kunnen komen.

Op 23 augustus zal zowel 'live' alswel online worden vergaderd van 17.15-18.30 uur. Leden, die online willen aanschuiven, kunnen dit via info@freinetvereniging.eu melden. Ze krijgen dan op 23 augustus via de email een link, waarmee ze aan de vergadering kunnen deelnemen.

Agenda en stukken
Hieronder de agenda ALV 2021 en de notulen van de ALV-2020. De overige stukken voor de ALV-2021 zijn beschikbaar vanaf 30 juli. Alle leden krijgen hierover een email.