banner banner banner banner banner

Studiedag Nederland op 25 maart 2022 op de Nieuwe Regentesseschool in Utrecht


Op 25 maart vindt de studiedag Nederland plaats in Utrecht. De freinetcoördinatoren van de Nederlandse freinetscholen hebben een programma gemaakt rond het thema 'Levend taalonderwijs'. Als inleider is Suzanne van Norden gevraagd, auteur van o.a. het boek 'Taal leren op eigen kracht' en 'Iedereen kan leren schrijven'. Het ochtendprogramma zal worden ingevuld met workshops en ateliers, er wordt een buurtwandeling met taal gemaakt en in het middagprogramma is het freinetcafé, waarin wordt uitgewisseld en coöperatief kennis wordt geconstrueerd. Daarbij is elkaar weer ontmoeten een belangrijk aspect.
Alle schoolteams van de Nederlandse scholen zijn aanwezig en diverse andere leden van de Vvfp.
Opgave via info@freinetvereniging.eu