banner banner banner banner banner

Freinetbibliotheek nr. 15


De Schoolkrant
(vertaling C. Freinet: Le Journal scolaire, 1967)
Afgelopen maanden is er door Rouke Broersma hard gewerkt aan de vertaling van Freinets boek over de schoolkrant. De schoolkrant is in de visie van Freinet een wezenlijk middel om het schrijven van vrije teksten zinvol en betekenisvol te laten zijn. Je schrijft om gelezen te worden! In het boek licht Freinet toe hoe belangrijk het is kinderen de regie te geven over inhoud en vormgeving. Het maken van eigen kranten motiveert de kinderen. Vooral als er naast ouders, familieleden en buurt- of dorpsgenoten ook lezers zijn in correspondentieklassen. Hoe dat proces verloopt beschrijft hij in dit boek. Het boek is een drieluik: -soorten kranten en hoe maak je die, -de pedagogische en psychologische pluspunten van het maken van kranten en -de waarde en organisatie van de schoolcorrespondentie. Het boek is te bestellen in onze webwinkel.