banner banner banner banner banner

Freinetbibliotheek nr. 15De Schoolkrant
(vertaling C. Freinet: Le Journal scolaire, 1967)
Afgelopen maanden is er door Rouke Broersma hard gewerkt aan de vertaling van Freinets boek over de schoolkrant. De schoolkrant is in de visie van Freinet een wezenlijk middel om het schrijven van vrije teksten zinvol en betekenisvol te laten zijn. Je schrijft om gelezen te worden! In het boek licht Freinet toe hoe belangrijk het is kinderen de regie te geven over inhoud en vormgeving. Het maken van eigen kranten motiveert de kinderen. Vooral als er naast ouders, familieleden en buurt- of dorpsgenoten ook lezers zijn in correspondentieklassen. Hoe dat proces verloopt beschrijft hij in dit boek. Het boek is een drieluik: 1-soorten kranten en hoe maak je die, 2-de pedagogische en psychologische pluspunten van het maken van kranten en 3-de waarde en organisatie van de schoolcorrespondentie. In september is het boek klaar en zal op een ludieke wijze online worden gepresenteerd. Daarna wordt het boek aan  de leden van de Vereniging voor freinetpedagogie verstuurd. Het is dan ook te bestellen in onze webwinkel.