banner banner banner banner banner

Nieuwe uitgave in 2023: Levend rekenen (FB.17)


Nieuw in 2023
Op dit moment wordt laatste hand gelegd aan het boek HET REKENONDERWIJS. Deze vertaling van 'L’Enseignement du Calcul' van Freinet en Beaugrand uit 1962 verscheen in augustus 2023 met als titel: 'Levend Rekenen'. Want daar gaat het om in dit 156 pagina’s tellende werk. Freinet en de collega’s correspondeerden met elkaar over rekenwiskundeonderwijs door praktijkvoorbeelden uit te wisselen.  De  publicatie van hun bijdrages vormde het boekje dat we vertaald hebben. Het leidde tot enkele duidelijke aanbevelingen over rekenwiskundeonderwijs. In de eerste plaats pleiten deze freinetwerkers voor de ontwikkeling van een wiskundige intuïtie en de formulering van wiskundige begrippen door te vertrekken van het oplossen van rekenproblemen die de kinderen ervaren in hun  dagelijks leven. Vandaar dat zij hun aanpak van het rekenwiskundeonderwijs typeren als ‘levend rekenen’. Hun werkwijze is meer gericht op inzicht in wiskunde dan op de snelle verwerving van mechanistische rekentechnieken. Het boek bevat volop voorbeelden die tonen hoe voor de hand liggend het is om aan rekenen en wiskunde te werken vanuit de werkelijkheid van de kinderen. 

Tussen de originele publicatie in Frankrijk en de publicatie van de Nederlandse vertaling in 2023 zijn meer dan zestig jaar verstreken en ondertussen is de context van de samenleving en van het onderwijs sterk veranderd. Toch is het nog altijd relevant om het originele werk van Freinet en zijn collega’s over wiskundeonderwijs onder de aandacht te brengen. Ook vandaag blijft de pedagogisch-didactische aanpak van het Levend Rekenen een garantie bieden op een betekenisvolle begripsvorming en inzichtelijke ontwikkeling van de wiskundige kennis bij de leerlingen van elke leeftijd. Om dat te illustreren hebben we in een aanvullend hoofdstuk van deze Nederlandstalige publicatie enkele praktijkvoorbeelden uit Nederlandse en Vlaamse freinetscholen opgenomen. 

Op het tweedaagse freinetcongres in Gent op 24 en 25 augustus 2023 is het boek gepresenteerd. Bestellen kan via de website van de Vvfp. Het boek omvat 156 bladzijden, A5 staand, in kleur en in een nieuwe vormgeving. Prijs: 22,50 
Leden van de Vereniging voor freinetpedagogie ontvangen het boek gratis.