banner banner banner banner banner banner

Correspondentie


Het 'laten zien' van je teksten en onderzoeksresultaten en het leren van ervaringen van andere mensen en andere culturen 
In het verleden meer, maar ook nu nog steeds, wisselt de freinetgroep goed gevulde enveloppen uit met een (freinet) groep in een andere omgeving. De inhoud bestaat uit: teksten, klassenkranten, werkstukken/studies, foto’s, brieven, creatief werk. Nu gaat deze uitwisseling ook vaak via de email of een (online) ontmoeting. Als het goed loopt, leidt de correspondentie al snel tot veel leeractiviteiten: vragen stellen en beantwoorden, taalactiviteiten in de eigen of een andere taal, expressie en onderzoeken.
Verder kijken dan je neus lang is
Door het schrijven met kinderen in een heel andere woonomgeving leren ze van leeftijdgenoten. Het dwingt ze om over eigen zaken na te denken. Er is een heleboel waar ze zo aan voorbij lopen. Ze worden uitgedaagd verder te kijken dan hun neus lang is (dat geldt zelfs al voor het schrijven met leerlingen in een ander deel van het eigen land). De verschillen leveren veel stof op om over te schrijven en brengt nieuwe ideeën in de groep. Wat voor onze leerlingen heel gewoon is, is voor kinderen uit andere landen bijzonder en andersom. En in de gezinnen van die kinderen gaat een heleboel anders. Contacten tussen Nederlandse en Vlaamse leerlingen leveren bovendien boeiende taalontdekkingen op. Naast woorden die ze grappig of gek vinden is ook de andere zinsbouw opvallend. Correspondentie biedt ook een uitstekende 'levend-leren' situatie als het gaat om het leren van een andere taal, zoals in het voorbeeld van de Triangel blijkt.