banner banner banner banner banner banner

Klassenvergadering: de kring, ronde


Mondig, onafhankelijk en zelfstandig
De kring of ronde is de spil waar de dagelijkse organisatie om draait. Iedere ochtend begint ermee en de schooldag eindigt er mee. Teksten worden voorgelezen, meegebrachte spullen getoond en besproken, werk wordt afgesproken en georganiseerd. De leerlingen leren omgaan met momenten van vreugde, feest en verdriet, met vriendschap en ruzie. Het gaat om samen doen, samen leren, samen beleven, om plannen maken en met elkaar zorgen voor een goede werksfeer. In onze moderne samenleving wordt steeds meer een beroep gedaan op taalvaardigheid en communicatievaardigheden van kinderen en volwassenen. De klassenvergadering biedt een goede oefenomgeving daarvoor. Een goede taalvaardigheid maakt mondig, onafhankelijk en zelfstandig.

Leren luisteren en vertellen
Het is moeilijk om te luisteren maar ook om originele gedachten onder woorden te brengen. Kinderen gaan op zoek naar woorden en formuleringen. Vertellend en pratend maken ze gebruik van elkaars taalkennis. Leerlingen luisteren en krijgen belangstelling voor elkaar. Ze gebruiken verhalen van groepsgenoten om bij hun eigen verhalen te komen. Vertellen is ervaringen delen en dingen te weten komen. Ze merken dat een heleboel niet vanzelfsprekend is.

Verder lezen
Mee eens! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap (Levend Leren, Nij Beets, 2014)