banner banner banner banner banner banner

Levend rekenen


De pizza samen in het juiste aantal stukken verdelen (en dan lekker opeten)
Het vak rekenen is voor veel leerlingen abstract en daardoor niet zo eenvoudig. Net zoals het begrijpen waarom rekenen zo belangrijk is: je hebt het later nodig voor het voortgezet onderwijs, het moet nu eenmaal, het is belangrijk dat je kunt rekenen, zijn veelgebruikte argumenten. Op freinetscholen zetten de leerkrachten regelmatig de methoden opzij en werken ze met ‘levend rekenen’. Dat biedt ze mogelijkheden om de leerlingen te laten ervaren waarom het zo handig is om te kunnen rekenen en bovendien om de rekendidactiek te verbinden met de directe leefwereld en  het concrete materiaal. Hiermee kunnen de leerkrachten onder meer de leermotivatie versterken en inspelen op de verschillen in leerbehoefte tussen leerlingen.
De leefwereld van kinderen zit vol met rekenkundige aspecten: de leeftijd, de lengte, de maat van schoenen en kleding, de klok, het zakgeld, de grootte van het huis-de tuin-het speelveldje, om er maar wat te noemen.  Er wordt voortdurend geteld, gemeten en vergeleken.