banner banner banner banner banner banner

Wereldverkenning


Gesprekken van kinderen zijn aanleiding tot het doen van onderzoek
De kinderen hebben de gelegenheid om alles wat ze zien, horen, vinden en krijgen in de kring in te brengen. Kleine gebeurtenissen, spel, werk van volwassenen en kinderen, het gezinsleven, de natuur in de seizoenen, de winkels en bedrijven in het dorp of de wijk het zijn aanknopingspunten voor het verkennen van de wereld. Door er over te vertellen, door er over te schrijven, er met elkaar over te praten en te vergelijken, denken kinderen na over hun eigen wereld.

Gesprekken zijn aanleiding tot het doen van gericht onderzoek Het komt regelmatig voor dat de groep niet precies weet hoe iets in elkaar zit. Dat leidt tot vragen als: Hoeveel kiezen hebben we nou precies? Is de cavia een nachtdier? Waarom is de lucht blauw? Komen onze huizen onder water?

Proberen, proeven, voelen, horen, ruiken, experimenteren 
De wereld waar we het over hebben is niet de (vereenvoudigde) wereld van de schoolboeken, maar de wereld zoals de kinderen er zelf tegenaan kijken. In het freinetonderwijs willen we dat de leerlingen op onderzoek gaan en dingen zelf uitdenken. Het gaat om de dingen van alledag uit de directe omgeving. Het dwingt om over de eigen situatie na te denken. Gewone dingen worden soms ineens ongewoon. Door te proberen, te proeven, te voelen, te horen, te ruiken, te experimenteren, te vergelijken en door daarover te vertellen en er met elkaar over te praten, leren kinderen zichzelf, de ander en hun omringende wereld kennen.