banner banner banner banner banner banner

Dag-  en weekplannen


Ik vind dat er veel te weinig dagen in één week zitten (Evelien 9 jaar)
In kleutergroepen ervaren kinderen met behulp van dagritmekaarten hoe schooldagen in elkaar zitten en hoe ze in overleg zelf invloed op de dagindeling kunnen uitoefenen. Ook zijn er groepen met planborden, waarop kinderen per keer aangeven waar ze aan het werk willen. Als de leerkracht aan de hand van roosters en methoden bepaalt wat de leerlingen moeten doen is een eigen planning overbodig. Als leerlingen keuzen kunnen maken uit activiteiten, hoeveelheid werk en tijdsindeling, wordt het nuttig om voor zichzelf een overzicht te hebben.

Zelf je tijd indelen 
In de dag- en / of weekplannen delen de kinderen hun eigen tijd op school in. Er wordt afgesproken, wat in de groep en wat door ieder apart wordt gedaan. Vanwege de zaal zal bijvoorbeeld gym een vaste plek op ieder werkplan hebben. Er zijn ook groepen waar momenten van stil werken worden afgesproken en ingeroosterd. Als een leerling zich toch laat verleiden tot wat nieuws (misschien nog aantrekkelijker werk) zal de leerkracht vragen wat er op het werkplan staat. Ook houdt ze, waar ze dat nodig vindt, in de gaten dat er bij sommige leerlingen verschillende onderwerpen en vakken aan bod komen en niet steeds voor eenzelfde activiteit wordt gekozen.

Leren plannen en verantwoordelijkheid dragen
Dit alles werkt wanneer er  regelmatig tijd wordt genomen voor het bespreken van de keuzes en de resultaten: wat was je planning, waren het bruikbare keuzes en heb je je doelen gehaald? Wat gaat al goed en wat kun je nog ontwikkelen?

Bekijk een voorbeeld: