banner banner banner banner banner banner

Freinettechnieken


De leefwereld van kinderen bestaat niet uit losse vakken. 
Op freinetscholen wordt het onderwijs niet ingevuld vanuit de gangbare lesmethoden per vak maar wordt gewerkt met de zogenaamde freinettechnieken. Dit zijn leeractiviteiten waarin verschillende vakken of vakdomeinen zijn geïntegreerd: wanneer leerlingen een eigen tekst schrijven, zijn ze bezig met communiceren, woordenschat, spelling, stellen en ook met waar hun tekst over gaat (de inhouden). Zo worden op freinetscholen de verschillende leergebieden, die in het basisschoolonderwijs aan de orde zijn, verspreid over de leeractiviteiten; de freinettechnieken. De leerkrachten, die verstand hebben van leren en onderwijzen, zorgen ervoor dat benodigde instructie wordt gegeven en dat de voortgang in het leerproces zichtbaar is. Ze maken hierbij gebruik van actuele bronnen aangaande didactiek, waaronder de lesmethoden.