banner banner banner banner banner banner

Samen school maken


Freinetonderwijs
Freinetonderwijs wordt gemaakt door kinderen, leerkrachten en ouders samen:  kinderen brengen een behoorlijk deel van hun dag op school door en worden daar mede ‘gevormd’. Ouders delen daarbij hun verantwoordelijkheid voor opvoeding met de school. Vaak kiezen ouders bewust voor freinetonderwijs. Naast kleuter- en basisscholen zijn er in België ook freinetscholen voor voortgezet onderwijs.


Ouders horen bij de school
Werken volgens het concept ‘levend leren/de natuurlijke methode’ met daarin ‘levend burgerschap’ houdt in dat ouders meedenken, meepraten en meebeslissen  over het reilen en zeilen in de school: veel freinetscholen zijn mede door ouders opgericht!

Ouders zijn binnen de school zichtbaar aanwezig
Niet alleen zijn de ouders welkom in de school, ook zijn ouders actief als gastdocent, ondersteuner bij leeractiviteiten, organiseren en uitvoeren van excursies, commissie- of werkgroeplid, schoolraad- of medezeggenschapsraadslid, schoolbestuurslid, ze zijn aanwezig bij weeksluitingen en andere presentaties en vieringen.

De sociale school
Freinetscholen dragen wederzijds respect en solidariteit hoog in het vaandel  en verwachten van kinderen, leerkrachten en ouders hierin hetzelfde: verbondenheid en voor elkaar opkomen!