banner banner banner banner banner banner

Een bruisende school


Op freinetscholen wordt veel geleerd
Dat horen freinetscholen van ouders, voortgezet onderwijs en inspectie: de leerlingen zijn zelfstandig, mondig en flexibel. Hoe kan dat? Met name omdat er niet wordt gewerkt vanuit een vastgelegd en geprogrammeerd onderwijsaanbod voor de afzonderlijke vakken.


In de school bruist het van de activiteiten: overal wordt gewerkt: in- en buiten de lokalen, want de leerlingen worden voortdurend geprikkeld en in staat gesteld om actief te zijn. Freinetscholen gebruiken daarvoor de freinettechnieken. In de leergroep aan het werk: zelf leervragen stellen en zelf experimenteren en onderzoeken om antwoorden te vinden.

Samen leren
Leerlingen zitten op school in een klas/leergroep: dit is bij uitstek de plek voor cognitief leren, sociaal leren en persoonlijkheidsvorming. Bij alle freinettechnieken is het samenwerkend/coöperatief leren zowel werkwijze als doel, waardoor het cognitief- en sociale leren voortdurend 'naast elkaar' plaatsvindt.