Lerend ontdekken


Leren is niet opnemen wat anderen bedacht hebben, je leert pas echt als je al handelend experimenteel kunt zoeken en ontdekken en daar met anderen over kunt communiceren.

Freinetonderwijs is iedere dag een avontuur!