banner banner banner banner banner banner

Tekstbespreking


Een gekozen tekst wordt door de groep besproken
Een gekozen tekst wordt door de groep besproken. Uit de rijkdom aan teksten zal het kiezen niet zo moeilijk zijn. De motieven waarom voor een bepaalde tekst wordt gekozen, zijn heel verschillend. De tekst staat op het (active)bord of is vermenigvuldigd. Daar is hij dan met zijn tekortkomingen.
Als de groep de inhoud goed begrijpt, gaat het bespreken vaak beter
Meestal wordt hij eerst nog een keer hardop (door de schrijfster) voorgelezen. Als je een tekst voor jezelf leest, lees je over dingen heen. Bij het hardop lezen struikel je regelmatig over minder goed lopende zinnen. Na het voorlezen kan de schrijfster nog wat toelichten en/of worden er wat algemene vragen gesteld. De groep en de leerkracht praten eerst met elkaar over de inhoud van de tekst, zonder dat dat onmiddellijk tot veranderingen hoeft te leiden. Als de groep de inhoud goed begrijpt, gaat het bespreken vaak beter. De tekst kan in de bespreking ‘vervolmaakt’ worden. Het gaat altijd eerst om de inhoud (duidelijkheid, volledigheid) meningen worden uitgewisseld, er wordt geredeneerd en toegelicht. Daarna gaat het over structuur, zinsbouw (alinea’s, titel, logische opbouw met begin en slot, chronologie, tijdsvormen).