banner banner banner banner banner banner

Dagboek


Het geheugen van de klas
Een dagboek is vaak een grote map, waarin elke dag (belangrijke) gebeurtenissen uit de groep worden weergegeven door middel van teksten, tekeningen, (digitale) foto’s. Het is het boek over het doen en laten van de groep, het geheugen van de klas, dagelijks door de kinderen en leerkracht verrijkt. Iedereen die iets in het dagboek wil hebben, kan het aan de kinderen geven die die dag voor het boek zorgen. Alleen geschreven tekst is niet aantrekkelijk om weer terug te lezen. Het gaat ook om illustraties en kleurgebruik. In de onderbouw wordt aan het eind van de dag in de kring overlegd wat leerkracht zal schrijven. Er gebeurt in iedere groep heel veel en de leerkracht diept dat met de kinderen uit, waardoor ze keuzes kunnen maken. De leerkracht is ook alert op activiteiten en uitspraken van de kinderen. Al schrijvend spreekt ze hardop uit wat er op papier komt. Hoe ouder de kinderen, hoe meer ze zelf zullen doen. In een bovenbouwgroep kan het dagboek ook een digitaal bestand zijn. De verantwoordelijke leerlingen maken een verslag van de dag en voegen foto’s en illustraties toe. De volgende dag start de kring met het voorlezen en bespreken ervan. Dat kan gaan over inhoud en vormgeving. De groep is direct weer ‘bij de les’. Waar waren we gebleven? Wat moet afgemaakt worden? Wie doet dat en wanneer?