banner banner banner banner banner banner

Muurkrant: vragen-feliciterenbord


Complimenten van klasgenoten
Een onderdeel van het klassenvergadering is de bespreking van ‘de muurkrant’. De naam komt oorspronkelijk van een groot stuk krantenpapier aan de muur, maar het kan ook een deel van een schoolbord, een schrift of een vaste plek op het netwerk zijn. Daarop of daarin schrijven de leerlingen en de leerkracht felicitaties en vragen. Deze opmerkingen worden in de kring besproken. Het is voor iedereen fijn om complimenten van klasgenoten te krijgen. Daarnaast vragen kinderen klasgenoten en leerkracht naar het waarom van bepaald gedrag.
Oplossen van conflicten
De vraag opschrijven betekent op zich al dat er een zekere afstand tot het probleem genomen wordt, het is het begin bij het oplossen van conflicten. Als ze geplaagd worden geven ze aan waarom ze dat vervelend vinden. Er wordt uitgelegd waarom iets gedaan is en samen zoekt de groep naar oplossingen. Het ter verantwoording geroepen worden voor de hele groep dwingt tot een verdere objectivering. Emoties worden onder woorden gebracht. Ze krijgen zicht op hun eigen functioneren en dat van anderen. Het gesprek leidt tot duidelijkheid en beter begrip voor elkaars gedrag. Ze leren respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar. Leerlingen worden er zich van bewust dat mensen verschillende waarden en normen hanteren. Uit de oprechtheid van dit gezamenlijk overleg voelt iedereen dat er voor hen meer is dan het dragen van verantwoordelijkheid. Een coöperatieve klas is pas een hechte werkgemeenschap, als de groep veiligheid verschaft.