banner banner banner banner banner banner

Levend burgerschap


Burgerschap komt niet uit een boekje
De Nederlandse pedagoog Micha de Winter pleit ervoor de democratie te oefenen in de school. Dit betekent dat kinderen moeten leren samenwerken, dat leraren leerlingen zeggenschap moeten geven over het verbeteren van het leef- en leerklimaat op de school, dat kinderen participeren in het opstellen van school- en klassenregels.
Burgerschapsvorming is een natuurlijk proces binnen de freinetscholen: de leergroepen staan centraal. Het coöperatief leren, het werken met de klassenvergadering, het schoolparlement / de kinderraad, de klassenkrant / schoolkrant, de klassenkas, de weeksluitingen, de open communicatiestructuren en de flexibiliteit in de onderwijsplanning zijn daar allemaal onderdeel van.

De school en de klas als oefenplek, waar het waar het overigens niet alleen  om het spel, maar ook om de knikkers gaat. Er is een groepsleven waarin kinderen voor vol worden aangezien, in staat worden geacht verstandige beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen, afspraken na te komen, geld te beheren en geld verantwoord uit te geven. Die verantwoordelijkheid betreft ook de onderlinge relaties: elkaar met respect behandelen is daarbij van groot belang.