banner banner banner banner banner banner

De buurtwandeling / klaswandeling


De wereld ontdekken
De leergroep/klas gaat uit de school om met elkaar ’de wereld’ te gaan ontdekken. Dat kan in de directe schoolomgeving, in de eigen buurt. Dit is de ‘levende werkelijkheid’ van de leerlingen, waarin al zoveel dingen te zien, te ontdekken, te ‘proeven’ zijn en waarbij voortdurend andere zaken voorbij komen: heden en verleden, straten en verkeer, verschillende mensen en activiteiten, dieren en natuur. Dit gebeurt tijdens de klaswandelingen/buurtwandelingen ofwel uitstapjes, ontdekkingstochten, excursies; het 'op stap gaan' met de leerlingen.

Buurtwandeling gaat verder
Bij leerwandelingen weet de leerkracht vooraf wat hij de kinderen wil laten zien. Bij buurtwandelingen gaat het een stap verder: het zijn ontdekkingstochten waarbij je niet precies weet wat je zal tegenkomen of wat de leerlingen zal boeien. Je weet niet waar ze vragen over zullen hebben, waar ze foto's van willen nemen en wat er mee naar de klas zal komen. De leerkracht let goed op waar kinderen naar kijken, gaat in op vragen, luistert goed, spoort aan tot goed kijken en nadenken en brengt leerlingen verder dan hun intuïtieve waarnemingen.

Verder lezen: Buurtwandelingen, De Reeks16, Vvfp, Enschede 2019