banner banner banner banner banner banner

Dit is de Vereniging voor freinetpedagogie


Actieve vereniging ‘voor en door leden
De Vereniging voor freinetpedagogie ondersteunt en faciliteert scholen, groepen en individuen, die zich verbonden voelen met de pedagogie van Celestin Freinet. We zijn een actieve vereniging ‘voor en door leden’. De Vereniging maakt deel uit van de brede Nederlandstalige Freinetbeweging en de internationale Freinetbeweging FIMEM

Vereniging voor freinetpedagogie  
In 2015 zijn de Nederlandse en Vlaamse freinetbewegingen samen verder gegaan. De naam is gewijzigd van Freinetbeweging naar 'Vereniging voor freinetpedagogie', omdat een ‘beweging’ veel meer is dan alleen de groep mensen, die officieel lid zijn van een collectief. De doelen en procedures van de Vereniging zijn beschreven in de statuten    

Onderlinge verbondenheid     
De Vereniging voor freinetpedagogie is een collectief van leden en belangstellenden. Onze leden zijn freinetscholen, freinetwerkers en anderen, die het belangrijk vinden dat er een vereniging is: niet alleen vanuit het conceptuele en praktische perspectief maar ook vanuit het gevoel van onderlinge verbondenheid. De leden kiezen het bestuur en besluiten gezamenlijk in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering over de doelen van de vereniging en de uitvoering daarvan. 

Aanspreekpunt voor iedereen 
De Vereniging voor freinetpedagogie is een aanspreekpunt voor iedereen, die informatie wil hebben over de freinetpedagogie en het freinetonderwijs in Nederland en Nederlandstalig België. Ze geeft jaarlijks publicaties uit in de Reeks en de Freinetbibliotheek. De vereniging organiseert de studiedag Nederland samen met de Nederlandse scholen. Daarnaast wordt deze website, een verenigingspagina op Facebook en een periodiek (Freinetnieuws) verzorgd.
De vereniging heeft contact met andere vernieuwingsbewegingen en werkt samen met onderzoeksinstituten, waaronder het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs.