banner banner banner banner banner banner

Vrije expressie


Werken op impulsen, intuïtie, emoties en associaties
Creativiteit ontwikkelen kinderen net als praten en lopen door het veel te doen onder begeleiding van de leerkracht. Uitgaande van interesse en mogelijkheden kunnen leerlingen uiting geven aan hun gedachten en gevoelens door middel van tekenen, illustreren, schilderen, handvaardigheid, textiele werkvormen, schrijven, taalexpressie en toneel, film, video en fotografie, pantomime, muziek, dans.
Experimenteren met plezier
Als ze de kans krijgen, zijn kinderen bezig vormen (opnieuw) te ontdekken, zijn ze in staat te onderzoeken en van standpunt te veranderen. Als ze kunnen experimenteren straalt het plezier vaak van hen en hun werk af en leren ze op een vanzelfsprekende manier technieken van verschillende expressievormen. Minder geslaagde creaties horen ook hier tot het leerproces. Kinderen ontwikkelen het werken op impulsen, intuïtie, emoties en associaties. Ze ervaren de prikkelingen van het werken buiten vaste stramienen.