banner banner banner banner banner

Studiedag Nederland


Studiedag Freinet in Utrecht op 30 september 2022

Op 30 september vindt de studiedag Nederland plaats in Utrecht. De freinetcoördinatoren van de Nederlandse freinetscholen hebben een programma gemaakt rond het thema 'Levend taalonderwijs'. Als inleider is Suzanne van Norden gevraagd, auteur van o.a. het boek 'Taal leren op eigen kracht' en 'Iedereen kan leren schrijven'. Het ochtendprogramma zal verder worden ingevuld met workshops/ateliers over levende taalontwikkeling, na de lunch wordt een taal buurtwandeling gemaakt en 's middags kun je terecht in één van de freinetcafés, waarin wordt uitgewisseld en coöperatief kennis wordt geconstrueerd. Daarbij is elkaar weer ontmoeten een belangrijk aspect. Alle schoolteams van de Nederlandse scholen zijn aanwezig samen met enkele teams van Vlaamse scholen en andere leden van de Vvfp. Ook is de 'Handleiding Druklokaal' beschikbaar voor alle leden van de Vvfp en kan worden meegenomen.
Voor deelname aan de workshops en freinetcafés moet vooraf worden ingetekend omdat er veel deelnemers zijn en de ruimtes niet meer dat 20 deelnemers toelaten.  

30 september 2022 Nieuwe Regentesseschool in Utrecht

Je kunt je opgeven via een email aan: info@freinetvereniging.eu