banner banner banner banner banner

Célestin Freinet en z'n tijdgenoten


Wisten ze van elkaar? Kenden ze elkaar?
Célestin Freinet leefde in roerige tijden, waarin zowel op maatschappelijk, sociaal en economisch gebied veel veranderingen plaatsvonden, versterkt door extreme gebeurtenissen als WOI en de wereldwijde economische crisis. Dat dit gevolden had voor het onderwijs, was onvermijdelijk. Freinet's inspanningen om tot beter onderwijs in een betere wereld te komen stonden ziet op zichzelf. Overal op de wereld ontstonden vernieuwingsbewegingen. Veel van deze initiatieven bleven lokaal maar een aantal van hen groeiden uit tot nieuwe onderwijsconcepten.
We kennen een aantal van hen nog steeds: Maria Montessori, Peter Petersen, Helen Parkhurst, Rudolf Steiner. Maar er waren er veel meer. Om er een paar te noemen: Rouseau, Pestalozzi, Fröbel, Robin, Ferrer, Dewey, Decroly, Makarendo, Piaget, Ligthart, e.v.a.
De initiatiefnemers/aanjagers van de verschillende onderwijsvernieuwingen werkten niet alleen; zowel theoretisch als praktisch werden ze door anderen geïnspireerd en werkten samen met gelijkgestemden. Jimke Nicolai beschrijft in een aantal artikelen de onderlinge verbindingen tussen Célestin Freinet en een aantal van zijn tijdgenoten en inspiratiebronnen: