banner banner banner banner banner

Algemene ledenvergadering 19 mei


ONLINE vergadering 19 mei 2022 van 19.30 - 21.00 uur
De ALV (Algemene ledenvergadering) is dit jaar as ONLINE-vergadering gehouden op 19 mei 2022 van 19.30 - 21.00 uur. Aanwezig waren 8 leden en het voltallig bestuur. Op de agenda stonden de 'vaste punten', zoals de financiële verantwoording van het afgelopen jaar met de bemerkingen van de kascommissie, de begroting voor het komend jaar, het verslag van de bestuursactiviteiten en het freinetkantoor, de bestuursverkiezingen, het publicatiebeleid en de internationale ontwikkelingen (FIMEM, etc.). 
De stukken voor deze vergadering: