banner banner banner banner banner

Algemene ledenvergadering 19 mei


ONLINE vergadering op 19 mei 2022 van 19.30 - 21.00 uur
De ALV (Algemene ledenvergadering) wordt dit jaar as ONLINE-vergadering gehouden op 19 mei 2022 van 19.30 - 21.00 uur. Op de agenda staan de 'vaste punten', zoals de financiële verantwoording van het afgelopen jaar met de bemerkingen van de kascommissie, de begroting voor het komend jaar, het verslag van de bestuursactiviteiten en het freinetkantoor, de bestuursverkiezingen, het publicatiebeleid en de internationale ontwikkelingen (FIMEM, etc.). Het bestuur is benieuwd te horen aan welke publicaties er de komende jaren behoefte is en hoe we de uitgaves daarover tot stand kunnen gaan brengen. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit aan te schuiven.

Opgave
Opgave via info@freinetvereniging.eu uiterlijk tot 18 mei. Agendapunten kunnen daarbij ook worden ingebracht. Leden, die zich hebben opgegeven, ontvangen op 19 mei de link voor de deelname aan de vergadering.

Hieronder de stukken voor de vergadering: