banner banner banner banner banner

Freinetopleiding Vlaanderen 2022-2023


Meerjarige freinetopleiding Vlaanderen
De meerjarige freinetopleiding Vlaanderen werd tot dit jaar verzorgd door het OIOW en uitgevoerd door een groep enthousiaste freinetwerkers rond Luc Heyerick. De opleiding werd vormgegeven middels weekendsessies. Vanaf 2022 zal deze 3-jarige opleiding worden verzorgd door het OIOW in samenwerking met een aantal Hogescholen, waaronder de Hogeschool Gent. Er worden twee coördinatoren (parttime) daarvoor aangesteld. De opleiding wordt gegeven op vrijdagen en zaterdagen en is begonnen op 18 februari 2022 met een veertigtal deelnemers, waaronder vier uit Nederland. Begin februari 2023 begint de opleiding voor nieuwe instroom. Op 24 november a.s. organiseert de HOGENT een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden voor de freinetopleidingen. Je kunt meer info vinden en je aanmelden via deze link.

De freinetopleidingen in Nederland zijn kortere opleidingen, die zowel voor beginnende leerkrachten als voor ervaren leerkrachten worden uitgevoerd door ervaren freinetwerkers in samenwerking met Bureau Levend Leren en de Nederlandse freinetscholen. De basisopleiding start elk jaar in september voor beginnende freinetleerkrachten. De vervolgopleiding is nog aan de gang en wordt afgerond met presentaties van de afrondende onderzoeken op 18 januari 2023 op de Parkschool in Delft (zie agenda).